Výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření (viz příloha), bude až do 21. 3. 2021 probíhat výuka pouze distančně.
Žáci budou mít i nadále možnost konzultací s vyučujícím (vždy jeden žák, popřípadě v doprovodu rodiče, učitel). Konzultaci je třeba si předem domluvit s daným vyučujícím.


Pro žáky, kteří si vyzvedávají (odevzdávají) práci ve škole, budou i nadále připraveny ve vestibulu školy boxy jednotlivých tříd.


Výdej obědů je možný od 12:30 do 14:00 hodin. Žákům prvních a druhých tříd paní vedoucí školní jídelny obědy odhlásila. V případě, že budete mít o oběd pro své dítě zájem, kontaktujte ji, prosím, na telefonu: 602612950. Již provedené objednávky pro žáky 3. - 9. ročníků zůstávají zachovány. Vzhledem k malému počtu strávníků budeme vařit pouze jedno jídlo. Sledujte tedy aktuální jídelníček.


Při případném vstupu do budovy školy, prosím, dodržujte všechna epidemiologická opatření.


Vážení rodiče, uvědomuji si složitost dané situace. V případě, že budete cokoliv potřebovat, pište, volejte. Budu ráda i za zpětnou vazbu ohledně nastavení distanční výuky. Vím, že téměř po roce je čím dál obtížnější motivovat děti a uvědomuji si, jak náročná je distanční výuka i pro Vás rodiče. Velmi Vám děkuji za Vaši pomoc.

Přeji Vám pevné zdraví,

s pozdravem, Z. Horáková, ředitelka