NADAČNÍ FOND DOMUS

OBECNÉ INFORMACE

Název fondu: Nadační fond Domus
Registrace fondu: Krajský soud v Hradci Králové
IČO: 288 00 320
Bankovní účet: 107-9014230297 / 0100

Nadační fond Domus byl na naší škole zřízen na podporu rozvíjení volnočasových aktivit žáků, mimoškolních aktivit ve vzdělávání a výuce cizích jazyků, sportovních aktivit.


ČINNOST NADAČNÍHO FONDU - PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ