ŠKOLNÍ DRUŽINA

OBECNÉ INFORMACE

Školní družina je školské zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv.

Prostřednictvím školní družiny jsou pořádané akce mimo školu. Informace Vám během roku sdělí vychovatelky ŠD.


POPLATKY

Navštěvování školní družiny představuje placenou službu, kterou nabízí škola rodičům. Školní družinu mohou děti navštěvovat ráno, odpoledne, nebo ráno i odpoledne, a to podle toho, jak to vyhovuje rodičům.

TERMÍNY PLATEB

1. POLOLETÍ: DO 30.9.
2. POLOLETÍ: DO 30.2.

KAM PLATIT

Platba se provádí vždy bezhotovostně na bankovní účet školy č. 7827360217 / 0100

KOLIK PLATIT

STANDARDNÍ SAZBA: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) / pololetí

SNÍŽENÁ SAZBA: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) / pololetí
- pokud dítě navštěvuje pouze ranní družinu

SPECIÁLNÍ SAZBA: 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých) / pololetí
- pouze se souhlasem vedení školy, pokud žák navštěvuje družinu jenom některé dny

Do poznámek k platbám uvést jméno žáka, třídu a účel platby - "družina".


DALŠÍ INFORMACE

Děti neuvolňujeme domů po telefonu. Řídíme se pokyny, které jsou uvedeny v přihlášce nebo na lístku, kde je uveden datum a podpis zákonného zástupce!

Dětem pořiďte do družiny věci na převlečení (zůstanou v šatničce), odpolední svačinu a balíček kapesníků.

Pokud budete chtít své dítě odhlásit ze školní družiny, informujte vedoucí ŠD a napište písemnou odhlášku. (FORMULÁŘ NÍŽE)


PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

PROVOZNÍ DOBA

Ranní docházka
6:15 - 8:00

Odpolední docházka
11:30 - 16:30

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Jana Pauzarová
TEL.:+420 499 813 075
GSM:+420 602 612 664

VYCHOVATELÉ

Alena Nováková
Eva Vítová
Jitka Tomášová
Iva Jiránková

ODDĚLENÍ

1. Oddělení
Jitka Tomášová
(2.B, 4.B)

2. Oddělení
Alena Nováková
(1.B, 3.B)

3. Oddělení
Eva Vítová
(1.A, 3.A)

4. Oddělení
Jana Pauzarová
(2.A, 4.A)

5. Oddělení
Iva Jiránková
(5.A, 5.B, 5.C)