MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

OBECNÉ INFORMACE

Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity).

Minimální preventivní program:
- oddaluje, brání nebo snižuje výskyt sociálně rizikového chování; - je zpracován na jeden školní rok, školním metodikem prevence;
- pojmenovává problémy z oblasti rizikového chování;
- jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle.


MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

KONTAKTNÍ ÚDAJE

METODIK PREVENCE

Mgr. Jana Matěnová
matenova@zsvdomcich.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Eva Junová