ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

OBECNÉ INFORMACE

01.09.2020 - zahájení školního roku
28.01.2021 - ukončení vyučování prvního pololetí
30.06.2021 - ukončení vyučování druhého pololetí


TERMÍNY PRÁZDNIN A SVÁTKŮ

28.09.2020 - Den české státnosti
28.10.2020 - Den vzniku samostatného československého státu
29. a 30.10.2020 - Podzimní prázdniny
17.11.2020 - Den boje za svobodu a demokracii
23.12.2020 – 03.01.2021 - Vánoční prázdniny
29.01.2021 - Pololetní prázdniny
15.02. – 21.02.2021 - Jarní prázdniny
01.04.2021 - Velikonoční prázdniny
02.04.2021 - Velký pátek
05.04.2021 - Velikonoční pondělí
01.05.2021 - Svátek práce
08.05.2021 - Den vítězství
01.07. – 31.08.2021 - Hlavní prázdniny
01.09. 2021 - Zahájení školního roku 2021/2022


TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

10. 11. 2020 16,30 – 18,30 hod. (I.st od 16.00)
20. 04. 2021 16,30 – 18,30 hod. (I.st od 16.00)


KLASIFIKAČNÍ PORADY

09. 11. 2020
19. 04. 2021


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

DLE VYHLÁŠENÍ


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DLE ZVEŘEJNĚNÍ


VÝCVIKOVÉ KURZY

Lyžařský kurz, branně turistický kurz a cyklistický budou realizovány v případě minimálně 75 % účasti žáků daného ročníku.


PŘEHLED ZVONĚNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

6:55 - 7:40 0. hodina
7:40 - 7:55 přestávka
7:55 - 8:00 příprava na vyučování
8:00 - 8:45 1. hodina
8:45 - 9:00 přestávka
9:00 - 9:45 2. hodina
9:45 - 9:55 přestávka
9:55 - 10:40 3. hodina
10:40 - 10:55 velká přestávka
10:55 - 11:00 příprava na vyučování
11:00 - 11:45 4. hodina
11:45 - 11:55 přestávka
11:55 - 12:40 5. hodina
12:40 - 12:50 přestávka
12:50 - 13:35 6. hodina
13:35 - 13:45 přestávka
13:45 - 14:30 7. hodina
14:30 - 14:40 přestávka
14:40 - 15:25 8. hodina
15:25 - 15:35 přestávka
15:35 - 16:20 9. hodina

SEKRETARIÁT ŠKOLY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
V Domcích 488, 54101 Trutnov

REGISTRAČNÍ INFORMACE

IČ: 64201121
DIČ: CZ64201121
RED-IZO: 600102432

KONTAKTNÍ INFORMACE

TEL: 499 813 077
FAX: 499 813 076
MAIL: skola@zsvdomcich.cz
ISDS: eriqeeq