ŠKOLNÍ JÍDELNA

OBECNÉ INFORMACE

Školní jídelna Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 zajišťuje stravování, a to obědy, pro:

  • žáky školy
  • zaměstnance školy
  • studenty SPŠ Trutnov na základě smlouvy o poskytování stravovacích služeb
  • cizí strávníky
  • žáky a studenty středních škol a odborných učilišť vykonávajících ve školní jídelně odborný výcvik nebo odbornou přípravu pracujících ve školní jídelně na praxi
  • mimořádné stravování (akce) dle rozhodnutí ředitele školy a vedoucí školní jídelny


SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění
Vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP
Zákon č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 137/2004 Sb.
Nařízení EP a rady č. 852/2004
Platné hygienické aj. předpisy k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin


stravné říjen

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Hana Endlichová
jídelna@zsvdomcich.cz
+420 602 612 950
+420 499 813 074

VÝDEJ OBĚDŮ

Žáci a zaměstnanci školy
Pondělí - Pátek
11:30 - 14:00

Žáci střední školy
Pondělí - Pátek
11:30 - 14:30

Cizí strávníci
Pondělí - Pátek
11:00 - 11:15