Informace k nastaveným opatřením
vzhledem ke covid-19, testování


1. Od žáků se před vstupem do budovy školy nebude požadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

2. U vstupu do budovy školy i v učebnách budou k dispozici prostředky k desinfekci rukou.

3. Preventivní testování žáků proběhne 3x po sobě, první test 1. září, dále pak 6. a 9. září 2021.

4. Testovat se bude stěrem z nosu (stejně jako v minulém školním roce) testem Genrui.

5. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
14 dnů po plně dokončením očkování (nutné doložit certifikát)
po prodělání onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19 – nutné doložit potvrzení)
případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

6. Žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy, ve třídě ji mít nemusí.
Výjimkou jsou žáci, kteří se nepodrobí testování, ti se mohou zúčastnit výuky, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech…).

7. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu testování, tj. v současné době, do 9. 9. 2021.